Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 10/2021 obj. na ochranné pomôcky pre zamestnancov Covid 19 106,00 s DPH 03.03.2021 REPRE s.r.o. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy
Faktúra 12/2021 fa za horizontálne žalúzie dodanie s montážou 211,84 bez DPH obj. 8/2021 zo dňa 5.2.2021 01.03.2021 Mgr.Radovan Ceľuch ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 03.03.2021
Faktúra 11/2021 fa za stravné lístky 2/2021 875,12 bez DPH obj. 9/2021 zo dňa 26.2.2021 Zmluva 5/2019 26.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 03.03.2021
Objednávka 9/2021 obj. na stravné lístky 2/2021 876,00 bez DPH Zmluva 5/2019 26.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy
Faktúra 10/2021 fa za telekomunikačné služy - telefóny 46,47 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 08.02.2021 Slovak Telekom a.s. Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 11.02.2021
Faktúra 9/2021 splátka el.energie 1-2/2021 elokované pracovisko 126,00 s DPH Zmluva o dodávke elektriny s VSE Košice 08.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 11.02.2021
Faktúra 8/2021 fa za služby ASC agendy pre rok 2022 149,00 s DPH 05.02.2021 ASC Software Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 09.02.2021
Objednávka 8/2021 obj. na žalúzie - dodanie s montážou do kancelárie ek.oddelenia 220,00 bez DPH 05.02.2021 Mgr.Radovan Ceľuch ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy
Objednávka 7/2021 obj. na materiál na maľovanie, podlaha, listy 610,00 s DPH 04.02.2021 Smriga Július Maľbystav ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy
Objednávka 6/2021 obj. na maľovanie,vysprávky,penetrácia,nivelizácia podlahy ek.odd 590,00 bez DPH 04.02.2021 Smriga Július Maľbystav ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy
Faktúra 7/2021 fa splátka plynu 1/2021 396,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu s SPP BA 03.02.2021 SPP Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 05.02.2021
Objednávka 4/2021 obj. na opravu počítačových zostáv - disk a grafická karta 300,00 s DPH 03.02.2021 GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy
Objednávka 5/2021 obj. na tonery, náplne do tlačiarní 200,00 s DPH 03.02.2021 GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy
Objednávka 3/2021 obj. na pedagogické tlačivá, triedne knihy, výkazy celoročná objednávka 400,00 s DPH 02.02.2021 ŠEVT a.s. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy
Faktúra 6/2021 fa splátka plynu 2/2021 383,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu s SPP BA 01.02.2021 SPP Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 04.02.2021
Faktúra 4/2021 fa za stravné lístky pre zamestnancov 983,02 bez DPH obj. 2/2021 zo dňa 29.1.2021 Zmluva 5/2019 29.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 02.02.2021
Objednávka 2/2021 objednávka na stravné lístky pre zamestnancov 984,00 bez DPH Zmluva 5/2019 29.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy
Zmluva 1/2021 Dodatok 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok k Čl. II. zvýšenie nájomného bez DPH 22.01.2021 Základná škola s materskou školou ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy
Faktúra 2/2021 fa za okenné žalúzie 591,05 bez DPH obj. 1/2021 zo dňa 4.1.2021 14.01.2021 Mgr.Radovan Ceľuch ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 19.01.2021
Faktúra 1/2021 fa za telekomunikačné služby 48,71 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb a dodatkov 11.01.2021 Slovak Telekom a.s. Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 13.01.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1878