• Aktuality

    • Odosielanie metodických materiálov

     September bol posledným mesiacom, kedy sme pracovali v rámci projektu "V živote sa nestratím". V októbri odosielame posledné materiály a štatistiky spojené s projektom, ktorý riadil život v našej škole počas dlhých 2 rokov.

     Romathan - Košice

     Nádherný zážitok z výchovného koncertu v divadle Romathan si odniesli žiaci pri poslednom výlete do Košíc.  

            

     Slovenské technické múzeum Košice

     Prvý z dvoch posledných výletov do Košíc nás zaviedol opäť do Slovenského technického múzea, kde mali žiaci možnosť pozrieť si vystavené exponáty, zmenšené modely parných strojov a iných predchodcov modernej železnice. V planetáriu si preverili znalosti z poznávania nočnej oblohy. 

     Opäť v škole

     Školský rok 2014/2015 začal hekticky (ako inak) s novými žiakmi, (služobne) starými učiteľmi a s problémami, ktoré sú súčasťou začiatku školského roka. Tešíme sa, že sme sa zišli v tak hojnom počte žiakov aj ich rodičov. Veľa šťastia v novom školskom roku!

     Koniec školského roka 2013/2014

     Takto sme sa lúčili - končiaci deviataci, všetci malí aj veľkí obyvatelia našej školy. Ak pre žiakov tento deň znamená vykročenie na prázdninový chodník, my učitelia sa stretneme ešte niekoľkokrát, kým za týmto školským rokom definitívne zavrieme brány. Krásne bezstarostné prázdniny prajeme všetkým, ktorí si ich zaslúžia!

     Návšteva Zemplínskej Šíravy

     Posledný výlet v tomto školskom roku sme venovali prehliadke Zemplínskej Šíravy. Boli sme na najnavštevovanejších turistických miestach, prehliadli sme si novootvorený aquapark, obrovský tobogan a ďalšie atrakcie, ktoré sme bohužiaľ nemohli využiť. Nevadí, prázdniny sú za dverami!

     Workshop pre učiteľov

     O poznatky získané počas realizácie projektu sme sa podelili aj s kolegami iných špeciálnych škôl a zariadení. Mali možnosť nahliadnuť do nami vytvorených metodických materiálov, pripravené boli ukážky výrobkov z výtvarnej a pracovnej výchovy. Popýšili sme sa aj technickým vybavením našej školy.

     Workshop pre rodičov

     Nielen školský rok, aj náš projekt sa blíži ku koncu. Jeho bilanciu sme zverejnili na spoločnom stretnutí rodičov a učiteľov. Poskytli sme im informácie o realizácii projektu, o stave materiálno-technického vybavenia školy, o zrealizovaných výletoch a akciách. Workshop sa niesol v priateľskom pohostinnom duchu, rodičia si mohli obzrieť a vyskúšať z projektu zakúpené zariadenia, úspech mala predovšetkým domáca pekárnička, v ktorej si upiekli chutný bochník. 

     HAZZ Michalovce

     Michalovskí hasiči nás na svojom pracovisku privítali veľmi milo. Ich rozprávanie o práci v zbore, o situáciách, pri ktorých často ide o život a pri ktorých často aj oni nasadzujú svoje životy, bolo mimoriadne zaujímavé. Prehliadka ich techniky zaujala najmä chlapcov a jazdu na hasičskej plošine si užili najmä dievčatá. Skrátka, každý si našiel to svoje. Ďakujeme!

     Účasť žiakov na športovom podujatí v Michalovciach

     Dňa  04.06.2014 sa zúčastnili dvaja žiaci našej školy na významnom športovom podujatí v Michalovciach a to na kvalifikačnom zápase 1. skupiny  žien o postup na ME  EHF  2014 v hádzanej  žien,  medzi družstvami  Ukrajina  -  Dánsko.

     Hádzanárske stretnutie družstiev sa uskutočnilo v Chemkostav  Aréne  Michalovce z dôvodu, že na území je v súčasnosti nepriaznivá politická situácia. Učiteľ Brinda poskytol možnosť zúčastniť sa viacerým žiakom školy tohto športového podujatia,  žiaľ viacerí odmietli lebo sa konalo v popoludňajších hodinách. Žiaci si hradili sami cestovné autobusom z Trhovíšť do Michaloviec a späť. Učiteľ zakúpil vstupenky žiakom zo svojich finančných prostriedkov  v sume á  3.0 EUR / osoba.

     Žiaci   si športové podujatie veľmi užívali a tešili sa z veľmi príjemného a bohatého športového zážitku pri výborných výkonoch  hračiek obidvoch družstiev. Natešení  sa vrátili domov s odhodlaním podeliť o zážitkoch v rodinách a so spolužiakmi školy. Tešia sa už na ďalšie kvalifikačné stretnutie v hádzanej žien, ktoré  sa uskutoční 15. júna 2014, opäť v Michalovciach ./ Ukrajina  -  Rakúsko /

          Mena zúčastnených žiakov : Erik Bogár – 6. ročník,  Marián Kapura – 5. ročník.

      

     Štafetový beh

     Dňa 29.5. 2014 sa uskutočnil  štafetový beh žiakov  medzi žiakmi jednotlivých ročníkov  5  -  9 . Cieľom behu bolo uskutočniť športové podujatie, v ktorom bola potrebná spolupráca všetkých zúčastnených žiakov z každej triedy, čím sme chceli prispieť k lepšiemu spolunažívaniu  medzi spolužiakmi  -  rodinami.

     Za každú triedu  súťažilo jedno štvorčlenné družstvo zložené z chlapcov i dievčat podľa prítomnosti  žiakov na vyučovaní.

     Žiaci behali 4 x 100 metrov na ihrisku školy. Počas jednotlivých behov žiaci sa veľmi snažili a vydali zo seba maximum schopnosti na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Pritom ich ostatní spolužiaci primerane povzbudzovali vhodnými pokrikmi.

     Pri organizovaní tohto podujatia sa aktívne angažovali aj ďalší učitelia školy, ktorí svojim pričinením prispeli k úspešnému priebehu podujatia, aby hlavne nedošlo k nejakému úrazu.

     Jednotlivé výsledku behu boli nasledovné:

     1.    miesto  :   žiaci  9. ročníka   - Kevin  Kapura,  Jozef  Kapura, Jozef  Kocaj, Zlatica  Hoľanová

     2.    miesto  :   žiaci  6. ročníka  -  Erik  Bogár, Jaroslav Milenky,  Adrián Kocaj,  Dávid  Kapura

     3.    miesto  :   žiaci  7. ročníka  -  Klaudio Hoľan, Marán  Bogár, Lucia  Hoľanová, Angelika

                                                             Hoľanová

      

     Súťaž v nohejbale

      

     V dňoch  22.05.  -  23.05. 2014 sa uskutočnil turnaj žiakov  5. -  9. ročníka v nohejbale podľa plánu metodického združenia -  PK.

     Súťaž sa uskutočnila na volejbalovom ihrisku školy. Hralo sa systémom každý s každým na dva víťazné sety so ziskom bodov  v sete do 15. Každé družstvo bolo zložené zo štyroch žiakov – hráčov.  Žiaci  vyšších ročníkov predviedli  veľmi  dobré herné činnosti v jednotlivých setoch stretnutí. Celkom bolo vytvorených 5 družstiev.

     Najlepšími hráčmi turnaja boli Erik Bogár (6.roč.)  a Emanuel  Bogár  (8. roč.).

     Celkové výsledky turnaja boli nasledovné:

     1. miesto  :   družstvo žiakov    -   8.  ročníka
     2. miesto  :   družstvo  žiakov   -   6.  ročníka
     3. miesto  :   družstvo  žiakov   -   5. a 7. ročníka

      

     Medzitriedny futbal

     V dňoch 19.5. -  21.5. 2014  sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov  5. -  9.  ročníka podľa plánu metodického združenia -  PK,  počas hodín telesnej výchovy.

     Za teplého a slnečného počasia  sa  hral na pohľad pekný futbal  v súvislosti  s ich mentalitou. Žiaci postupne si osvojovali  kolektívnosť hry  a nutnosť spolupráce v herných činnostiach v rámci každého družstva. Na vlastnej koži sa presvedčili, že spolupráca v hre prináša dobré výsledky a potešenie z hry.

     Najlepšími hráčmi v rámci celého turnaja boli vyhodnotení žiaci   Erik  BOGÁR (6. roč.) a Dušan TOLYOG (8. roč.). Najlepšie herné činnosti predvádzalo družstvo 8. ročníka.

     Celkové výsledky boli nasledovné:    

     1. miesto  :    družstvo žiakov     8.  ročníka
     2. miesto  :    družstvo žiakov     6.  ročníka
     3. miesto  :    družstvo žiakov     5.  ročníka

      

     Detská železnica Čermeľ - Košice, druhá návšteva

     Opäť v Čermeli a opäť na železničke. Užili sme si nielen rozprávkovú jazdu, ale aj detské ihrisko na konci trate.

     "Zober loptu, nie drogy"

     Dňa 13.05.2014 sa zúčastnilo 9 žiakov ŠZŠ Trhovište turnaja v prehadzovanej v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“, ktorý organizovala ŠZŠI v Michalovciach.

     Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá. Hralo sa systémom každý s každým na dva víťazné sety. Všetci žiaci získali tričká s logom „Zober loptu nie drogy“ od organizátorov hry.

     Naši žiaci hrali veľmi dobre a obsadili 1. miesto po vyrovnaných zápasoch s jednotlivými družstvami. ŠZŠ Trhovište reprezentovali títo žiaci:

     Kevin Kapura, 9. ročník, Kevin Tolyog, 9. ročník, Jozef Kapura, 9. ročník, Dušan Tolyog, 8. ročník, Zdena Kapurová, 8. ročník, Klaudio Hoľan, 7. ročník, Iveta Kudráčová, 7. ročník, Erik Bogár, 6. ročník, Martina Jurmáková, 6. ročník

     Žiakom všetky cestovné náklady uhradil organizátor turnaja v rámci projektu.

     Detská železnica Čermeľ - Košice

     Návšteva detskej železnice bola pre našich žiakov zážitkom, nakoľko do ozajstného vlaku nenastúpil z našej školy jediný žiak. Ich cesta krásnou lesnatou krajinou v nich zanechala stopy, na ktoré budú dlho pamätať. 

     Stolnotenisový turnaj vo Veľkých Kapušanoch "O pohár riaditeľky školy"

     Dňa 15.04.2014 sa turnaja zúčastnilo 5 žiakov našej školy. Turnaja sa zúčastnilo 5 špeciálnych základných škôl. Hralo sa podľa stolnotenisových pravidiel. Naši žiaci získali veľmi dobré umiestnenia a predviedli veľmi dobré výkony.

     Výsledky:

     Súťaž chlapcov:     1. miesto: Kevin Kapura, 9. ročník

                                 2. miesto: Erik Bogár, 6. ročník

                                 3. miesto: Klaudio Hoľan, 7. ročník

     Súťaž dievčat:       1. miesto: Stanislava Hoľanová, 5. ročník

                                 2. miesto: Zdenka Kapurová, 8. ročník

     Súťaž škôl:           1. miesto: ŠZŠ Trhovište

     Riaditeľka ŠZŠ Veľké Kapušany Mgr. Nadežda Varešinská odovzdala žiakom umiestneným na popredných miestach pekné hodnotné ceny a víťazná škola - naša škola - odišla s diplomom a pohárom z turnaja.

     Sociálna križovatka, dospievanie, šikana, drogy

     Ďalšie stretnutie Ing. Ľuboša Žáka CSc., učiteľa environmentalistiky a člena Občianskeho združenia Sophia Rosa, s našimi žiakmi sa nieslo témou Základné aspekty výchovy krízových období, problémy s drogami, dospievanie a pohľad nových trendov psychológie rodiny.

     Predveľkonočný stolnotenisový turnaj žiakov ŠZŠ

     V týždni od  7.4. 20l4 do 11.4.2014 sa uskutočnil predveľkonočný stolnotenisový turnaj žiakov ŠZŠ Trhovište. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov z ročníkov 5 – 9. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, kde si zahrali systémom každý s každým na dva  víťazné sety podľa pravidiel stolného tenisu. Prví dvaja z každej skupiny postúpili do malého finále, kde vyraďovacím spôsobom si zahrali o postup do veľkého finále. Vo finále si prví traja zahrali systémom každý s každým na tri víťazné sety o celkové prvenstvo.

     Do veľkého finále postúpili žiaci:

     Kevin Kapura – 9. ročník,  Erik Bogár – 6. ročník,  Dušan Tolyog – 8 ročník

     Celkové výsledky turnaja:

     1. miesto:     Kevin        K a p u r a              -   9.  ročník
     2. miesto:     Erik           B o g á r                 -   6.  ročník
     3. miesto:     Dušan       T o l y o g               -   8.  ročník
     4. miesto:     Jaroslav    M i l e n k y            -   6.  ročník
     5. miesto:     Marián      K a p u r a              -   5.  ročník
     6. miesto:     Emanuel   B o g á r                 -   8.  ročník

     Turnaj bol organizovaný v rámci PK a zároveň to bola previerka na prípravu pre účasť na stonotenisovom turnaji vo Veľkých Kapušanoch v apríli 2014.

     Hvezdáreň Michalovce

     Navštívili sme starý Moussonov dom pod Hrádkom, ktorý je po desaťročia známy ako michalovská hvezdáreň. Zaujímavá prednáška bola doplňovaná obrázkami a videozáznamom zo života na vesmírnej stanici. Celkový dojem z návštevy - boli sme veľmi milo prekvapení.

      

     Školská súťaž v prehadzovanej

     Dňa 1.4.2014 sa uskutočnila športová súťaž žiakov ŠZŠ podľa tried v prehadzovanej na volejbalovom ihrisku.Súťaž bola organizovaná v rámci PK pre ročníky 5. – 9. Do súťaže bolo zapojených 35 žiakov.

     Družstvá tried hrali medzi sebou podľa zjednodušených  pravidiel v prehadzovanej. Hralo sa systémom každý s každým. Chlapci preukázali veľmi dobrú a pohybovú a hernú zručnosť, zvlášť 9. ročníka oproti dievčatám. Nevyskytli sa žiadne rušivé momenty.

     Na príprave a úprave ihriska, označení čiar a iných záležitostí  sa aktívne podieľali žiaci – chlapci v rámci PV a TV. Na organizovaní podujatia sa podieľali aj učitelia Mgr. Hrindová a Mgr. Očenášová.

              

     Poradie :

     1. miesto :  9. ročník  (K. Kapura, K. Tolyog, J. Kapura, M. Horváth, J. Kocaj, Z. Hoľanová )

     2. miesto:   6. ročník  (E. Bogár, A. Kocaj, J. Milenky, M. Jurmáková, L. Hoľanová, A. Hoľanová)

     3. miesto:   8. ročník  (D. Tolyog, E. Kapura, M. Bogár, M. Bogár)

      

     Botanická záhrada Košice, 2. návšteva

     Boli sme síce pripravení na výstavu záhadného sveta mušlí, ale plány sa zmenili a my sme opäť zavítali do obrovských skleníkov botanickej záhrady. Privítali nás rastliny, ktoré sme už videli, ale v úplne novom šate, ktorý hral farbami jari. Takto sa príroda pripravuje na nový život a tu v skleníkoch, priamo pred našimi očami, sa práve začal.

     Planetárium Košice

     V rámci projektu naši žiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach, súčasťou ktorého je planetárium. Mesto nás privítalo neopakovateľnou pokojnou atmosférou nádhernej pešej zóny. Slovenské technické múzeum naopak sršalo životom. V priestoroch košického planetária nám optický prístroj umiestnený uprostred kruhovej miestnosti premietol nočnú oblohu južnej a severnej pologule. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku o našej planetárnej sústave, o pohyboch vesmírnych telies a o ich vplyve na našu Zem.

        

     Psíčkovo, Scéna Prešov

     Mladí divadelníci zo Scény v Prešove nás uviedli do rozprávkového Psíčkova, v ktorom ako inak dobro zvíťazilo nad zlom a priateľstvo nad nenávisťou.

     Sociálna krížovka dospievania

     Občianske združenie Sophia Rosa Michalovce ponúklo našej škole účasť na besede, počas ktorej sa Ing. Ľubor Žák porozprával so žiakmi o šikane, drogách a ďalších aspektoch výchovy v krízových obdobiach života. Predostrel pohľad nových trendov psychológie rodiny na problémy súčasnej spoločnosti v spojitosti s drogami a dospievaním.  

     Veteráni verzus mladé talenty

     Dňa 25.02.2014 sa zúčastnilo 6 vybraných žiakov našej školy stolnotenisového projektu "Veteráni verzus mladé pušky" v rámci ESF, ktorý bol organizovaný v stolnotenisovej hale JUDr. Blaška v Michalovciach.

      Na tomto podujatí sa taktiež zúčstnilo asi 40 žiakov ZŠ v Michalovciach. Organizátori - stolnotenisoví tréneri mladej michalovskej generácie (veteráni) - a ich zverenkyne, najlepšie žiačky v okrese (mladé pušky) - predvádzali, ako správne hrať stolný tenis. Zároveň učili všetkých prítomných žiakov jednotlivé postupy a kroky činností s raketou a loptičkou za stolnotenisovým stolom.

     Žiaci sa veľmi tešili, že si môžu zahrať s výbornými hráčmi stolného tenisu (vek 11 - 15 rokov) a jednotlivými trénermi, ktorí týchto športovcov - žiakov pripravujú a trénujú pre úspešnú reprezentáciu školy, mesta i kraja v rámci Slovenska.

     Okrem toho žiaci si mohli vlastnej koži sami zahrať stolný tenis na autentickom stolnotenisovom trenažéri, ktorý sám vracia loptičky na druhú stranu stola. Tento prístroj, tzv. trenažér, veľmi efektívne zdokonaľuje tréningový proces. Takisto mali možnosť zahrať si a sledovať zápasy medzi veteránmi - staršími trénermi a bývalými stolnotenisovými reprezentantmi mesta a mladou generáciou. Všetci prítomní žiaci dostali od organizátorov modré tričko s logom podujatia a občerstvenie. Účasť našich žiakov na tomto podujatí zabezpečila Mgr. L. Očenášová a pedagogický dozor vykonal Mgr. J. Brinda. 

     Natešení žiaci po príchode do školy rozprávali spolužiakom, učiteľom a rodičom svoje zážitky z podujatia.

     Valentínsky karneval

     Oslavy sviatku sv. Valentína nepatria k slovenským tradíciám a nie každý Slovák tento sviatok uznáva. Žijeme však v multikultúrnej spoločnosti a tradičná kultúrna rozmanitosť sa v súčasnosti prehlbuje práve vďaka viacerým trendom, ktoré zvyšujú rozmanitosť kultúr na Slovensku. Sviatok sv. Valentína sme oslávili v škole nielen farebnou výzdobou. K sviatku zamilovaných sme pripojili tradičné slovenské fašiangy a valentínsky karneval bol na svete. Zábava to bola riadna. Veľká vďaka patrí učiteľkám I. stupńa, ktoré sa k akcii postavili naozaj veľmi kreatívne. Učiteľky II. stupňa zasa pripravili podklady pre výrobu valentínskych pozdravov, ktoré sme pred karnevalom vystavili v interiéri školy. Pochutili sme si aj na sladkých valentínkach, ktoré za aktívnej spolupráce svojich učiteliek upiekli žiaci počas krúžkov deň pred karnevalom.

      

     V botanickej záhrade

     Košická botanická zázrada pri UPJŠ Košice odkryla žiakom zelený svet rastlín, s akými sa stretneme len v ďalekých južných krajinách. Prehliadku sme absolvovali rozdelení do dvoch skupín a obaja sprievodcovia svoju úlohu splnili na výbornú. Ich odbornosť a láskavý prístup k návštevníkom urobili z prehliadky botanickej záhrady nezabudniteľný zážitok.

      

     Iuventa Michalovce a TSV Bayer Leverkusen

     Zapálení športovci na čele s p. učiteľom Brindom, vedúcim športového krúžku, sa stretli cez víkend v Chemkostav Aréne Michalovce, kde si užili zápas domácej Iuventy Michalovce. Tá nevyužila jedinečnú šancu dostať sa do európskeho pohárového štvrťfinále a postupujúcim celkom sa stal Leverkusen.

     Čert a Káča v divadle Cliperton

     Opäť vynikajúce predstavenie v podaní hercov divadla Cliperton. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

      

     Konečne zima

     Táto správa preletela školou hneď na začiatku vyučovania, keď žiaci celí vysmiati oznamovali učiteľom hĺbku snehovej prikrývky na ceste do školy. Nemohli sme inak, záver vyučovania sme využili, ako sa patrí. Z farebných "pekáčov" sme zotreli prach a hurá na školský dvor! 

      

     Beseda o výbere povolania

     Čo ma v živote čaká, ako sa postavím k životu a či som si vybral správne povolanie, niečo podobné sa asi preháňalo v hlavách účastníkov besedy o výbere povolania. Výchovná poradkyńa našej školy Mgr. M. Hrindová v s polupráci s kolegyňou z Odborného učilišťa v Michalovciach, ktorá predstavila možnosti ďalšieho vzdelávania a získavania zručností vo vybraných oblastiach v ich zariadení.  

      

      Vianoce 2013

     Vianoce - Nevianoce bez snehu sme toho roku veľmi neprežívali. Darmo je, ak cencúle nevisia zo striech a slnko sa neodráža na miliarde snehových vločiek roztrúsených po zemi ... Už tradične sme sa stretli pri jedličke, ktorú sme ozdobili vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Netradične sme sa rozlúčli so starým rokom sledovaním videozáznamov zo starých vianočných osláv, keď sme sa spomienkami vrátili k spolužiakom a kolegom, ktorých cesty sa z rôznych príčin od tých našich oddelili. Trochu smutné Vianoce.

      

     Ako sme oslávili Mikuláša

     Tento rok dostali naši žiaci prekvapenie priamo od svätého Mikuláša. Stretol sa s nimi v košickom bábkovom divadle hneď po predstavení rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku.

     Súťaž o najlepšieho stolného tenistu školy

     December uzatvára nielen celý rok, ale u nás aj celé snaženie stolných tenistov počas tvrdých tréningov organizovaných a vedených naším športovo založeným pánom učiteľom Mgr. J. Brindom. A takto to celé dopadlo.

     Výsledková listina:

     kategória: chlapci          1. miesto: Kevin Kapura, 9.A

                                        2. miesto: Erik Bogár, 6.A

                                        3. miesto: Klaudio Hoľan, 7.A

                                        4. miesto: Jozef Kapura, 9.A

      

     kategória: dievčatá:      1. miesto: Stanka Hoľanová, 5.A

                                        2. miesto: Zdenka Kapurová, 7.A

                                        3. miesto: Martina Jurmáková, 6.A

      

     Inovatívne vyučovanie v decembri

     Už od začiatku nového školského roka učitelia našej školy využívajú zručnosti a vedomosti, ktoré získali na školeniach z projektu. Naše vyučovanie je zaujímavé, plné obrazov, videí, zvukov a tie motivujú žiakov k aktivite na hodinách.

     Čítanie s rodičmi

     Mgr. Miroslava Hrindová v spolupráci s kolegyňami pripravila Čítanie s rodičmi. Počas stretnutia predstavila rodičom prebiehajúci projekt, ktorý ovplyvnil chod celej školy. Projekt "V živote sa nestratím" zasiahol do života žiakov aj ich učiteľov a vo veľkej miere ovplyvnil doterajší spôsob vyučovania. To, aký ohlas a vplyv mala táto zmena na žiakov a v akej miere zasiahla aj rodičov, rozprávali už oni sami, keď vvysvetľovali, ako zháňali peniaze na počítač, tablet alebo internet. Samozrejme nie všetci si to môžu dovoliť. Nielen s počítačmi a novou didaktickou technikou žiaci pracujú, ide aj o knihy a rôzne publikácie, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi drahé. Interaktívne knihy zaujali nielen maličkých predškolákov, ale aj ich rodičov. Pohostenie pochválili a môžeme len konštatovať, že aj keď rodičov neprišlo toľko, ako sme očakávali, určite o tom, čo videli a počuli, budú rozprávať ďalej a o to nám pri stretnutí šlo.

     Atletika v jeseni? Prečo nie.

     Ste zvedaví, aká bola? Nuž bola plná prekvapení, športových výkonov a tiež zábavných alebo zaujímavých situácií. Žiaci súťažili vo viacerých disciplínach: hod granátom, hod medicimbalom, skok do diaľky. Najmä chlapci predviedli výkony, v ktorých padali školské rekordy, ale aj dievčatá dali jasne najavo, že ich športová pripravenosť je lepšia, ako bola vlani a aj medzi nimi sú športovkyne, ktoré dokážu udržať krok s chlapcami.

      

     Školský turnaj v prehadzovanej

     Teplé jesenné babie leto sme využili na športovanie tentokrát v prehadzovanej. A čaká nás toho ďaleko - ďaleko viac.

      

     Návšteva okresného mesta Michalovce

     Na návštevu nášho okresného mesta sme mali šťastie na krásne počasie, ktoré nám umožnilo navštíviť hneď niekoľko zaujímavých miest. Prvá zastávka bola na cintoríne Červenej armády pod Hrádkom. Pokračovali sme návštevou futbalového štadióna MFK Zemplín. Prezreli sme si exteriéry Zemplínskeho múzea a starého grófskeho parku, ktorý Michalovčania poznajú pod menom Kerta. Prehliadku mesta sme ukončili prechádzkou po novej pešej zóne, korunou ktorej je fontána. Bohužiaľ v tomto ročnom období je už pripravená na zimu, nemali sme možnosť obdivovať ju v plnej kráse.  

     Školský futbalový turnaj

     Okrem výletov za kultúrou a poznaním sa žiaci radi zapájajú do športových súťaží. Najviac takýchto akcií organizuje učiteľ telesnej výchovy p. Brinda. Žiaci nevynechali účasť na pravidelnom jesennom školskom futbalovom turnaji, kde si zmerali sily v tomto zaujímavom športe.

      

     Jesenná vychádzka na Vinné jazero

     Krásy prírody z prvej ruky obdivovali žiaci počas vychádzky na Vinnom jazere. Spolu s p. učiteľkami si zopakovali učivo z prírodovedy a vecného učenia, pozorovali prírodu, jej zmeny a v závere prechádzky zažili jeden zo živlov - búrku s dažďom. Ani ten nám nedokázal pokaziť náladu a do školy sme sa vrátili so spevom a dobrou náladou. Väčšina fotografií z nášho fotoalbumu je prácou viacerých žiakov, ktorí si vyskúšali fotenie s fotoaparátom získaným z projektu.

      

     Futbalový zápas v Michalovciach

     Súčasťou projektu bola aj účasť na športovom podujatí v Michalovciach. Učiteľ telesnej výchovy p. Brinda vybral futbalový zápas, ktorý sa konal počas víkendu v popoludňajších hodinách. Vybraní žiaci tak mali možnosť prežiť atmosféru stretnutia dvoch súperov FK Michalovce a FK R. Sobota. Bola to vydarená akcia pre chlapcov a spomínali na ňu ešte dlho.

      

     Vychádzka do okolia školy

     Ďalší týždeň a ďalšií príbeh. Ten svoj si tentoraz prežili žiaci I. stupňa a ich panie učiteľky, s ktorými spoznávali krásy blízkeho mesta Trebišov. Jeseň v mestskom parku ponúkla celý rad možností, ako si spríjemniť deň športom a hrami v spoločnosti priateľov.

      

     Vojenské historické múzeum Svidník

     Tento školský rok nám pripadá ako nikdy sa nekončiace dobrodružstvo. To ďalšie sme zažili na severovýchode Slovenska. Po Košiciach sme navštívili Vojenské historické múzeum v okolí mesta Svidník. Dozvedeli sme sa, že poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti a úcte k vojenským tradíciám slovenského národa. Počas prehliadky exponátov, ktoré v minulosti zničili toľko ľudských životov, sme sa cítili bezmocní a maličkí. Veľká vďaka a uznanie patrí tým, iktorí sa nebáli skrížiť im cestu a bojovať za slobodu aj za cenu straty vlastných životov.

      

     Múzeum voskových figurín v Urbanovej veži - Košice

     Tajomná stará veža v cenre Košíc nám vydala svoje tajomstvá. Jej nemŕtvi - neživí obyvatelia budú pre nás inšpiráciou. Aj dnes môžeme obdivovať ich celoživotné dielo, napríklad Dóm sv. Alžbety, patrónky Košíc.

      

     Detské dopravné ihrisko Sobrance

     Úžasná akcia, úžasní ľudia, nezabudnuteľné zážitky. Také boli dojmy žiakov a ich učiteľov po príchode do školy. Akcia, ktorú si veľmi radi zopakujeme kedykoľvek. Pracovníkom DDI v Sobranciach veľmi pekne ďakujeme.

      

     Expozícia ľudovej architektúry a bývania Humenné, skanzen

     Ani nepriazeň počasia nám nepokazila náladu pri návšteve známeho skanzenu a múzea v Humennom, kde sa žiaci mohli na chvíľu vrátiť v čase a prežiť atmosféru bývania v starých drevených domčekoch so zariadením, ktoré používali naši predkovia. Jediným mráčikom na celej akcii bola skutočnosť, že v skanzene chýbali ukážky bývania dávnych Rómov, čo by určite ocenili naši žiaci. 

        

      

     Návšteva Vojenského útvaru 1102 - Michalovce

     Napriek napätej atmosfére vo svete naši žiaci zažili príjemné stretnutie s profesionálmi v slovenskej armáde. Zaujala ich múzejná technika, ktorú majú vystavenú v areáli kasární. Vyskúšali si nástup vojakov na dvore, ďalej pokračovali prehliadkou vozového parku. Najmä chlapci boli unesení z množstva bojovej techniky, ktorú vyskúšali na vlastnej koži jazdou a prehliadkou interiéru vozidiel - Tatra, tank, BVP. Neuveriteľné pre nich bolo to, že si mohli vyskúšať manipuláciu so zbraňami, a to: samopalom, protitankovou päsťou, pištoľou a ostreľovacou puškou. Mali možnosť vyskúšať si výstroj a výzbroj na vlastnom chrbte. Páčila sa im výstroj vojakov - maskáče, prilby, zbrane, neprestrielne vesty, kukly ap. Zážitok na dlhé roky im priniesla jazda tatrou po areáli kasární. Mnohí by si radi takúto exkurziu zopakovali. 

     Návšteva Jasovskej jaskyne

     Trochu tajomnej atmosféry v "podzemnom kráľovstve" na dne Jasovskej jaskyne, zážitok zo stretnutia s netopiermi, trochu zimy a vlhka zažili žiaci pri prehliadke Jasovskej jaskyne. Dlhá cesta autobusom stála za pohľad, ktorý sa žiakom naskytol, keď prechádzali jej temnými chodbami. Jaskyňa, ktorá je sprístupnená od roku 1846, sa predvedie návštevníkom vždy v plnej kráse.  

     Návšteva Zoologickej záhrady Košice - Kavečany

     "Ja leva!"

     "Ja tých maličkých tučniakov!" "Ja ťavu, medveďa a srnku!" Ozývali sa hlasy žiakov, keď sme sa pýtali, čo si zapamätali z návštevy zoologickej záhrady. Úžas, nadšenie a radosť, ktorá nás sprevádzali na každom kroku po košickej ZOO, vystriedala viac psychická, ako fyzická únava, pretože oba zájazdy počas dvoch dní, žiaci I. a na druhý deň žiaci II. stupňa, cestou domov spali ako zarezaní. To, čo zažili, videli, spoznali, pochopili, je pre mnohých z nich zážitkom na celý život. Drvivá väčšina našich žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia a preto si takéto výlety spolu s rodičmi nemôžu dovoliť. Aj pár dní po exkurzii stále rozprávajú o tom, čo všetko videli a zažili. V našej fotogalérii nájdete zábery, ktoré urobili žiaci s fototechnikou získanou z projektu. 

     Školský rok 2013/2014

     A je to tu! Začína kolotoč zvaný Nový školský rok. Tak ako x-krát predtým, stretli sme sa my - učitelia a žiaci - na malom školskom dvore za oknami školy, aby sme sa zvítali po horúcich letných prázdninách a dovolenke (pre učiteľov kratšej ako obvykle). Príhovor riaditeľa školy, privítanie nových prípravákov a tradičné vybavovanie triednických povinností s rodičmi, ktorí sa tentoraz vo vcelku hojnom počte zhromaždili neďaleko svojich ratolestí, aby spoločne prežili napätie a očakávania, ktoré boli čitateľné z tvárí detských aj dospelých. Tak vykročme spoločne po ceste za všetkým, čo nám nový školský rok pripravil.   

     Rozlúčka s deviatakmi, koniec školského roka 2012/2013

     Koniec školského roka 2012/2013 pripadol na piatok 28. júna. Siedmi deviataci – Igor Bogár, Mária Bogárová, Emília Kapurová, Miroslav Kocaj, Erika Kocajová, Klaudia Kocajová, Emil Miker - si dnes posledný raz vypočujú zvonenie na pôde školy, ktorá sa im venovala viac ako 10 rokov. Čo cítia - spokojnosť, zadosťučinenie alebo aj trocha smútku pre spomienky, ktoré sa im tlačia do myslí? Akí boli, keď tu stáli medzi nami po prvý raz? Zmenili sa? Fyzicky určite, ale čo ich postoje a pohľad na svet? My všetci pedagógovia, ktorí sme sa im venovali po celý ten čas, dúfame, že si do ďalšieho života zoberú aspoň zlomok vedomostí, zručností a schopností, ktoré rozvíjali počas svojho pobytu na tejto škole.

                 Darčeky a kvety, ktoré sme od nich my pedagógovia dostali, snáď znamenajú trochu úcty a vďaky za to, čo sme sa im snažili ukázať. Ich spolužiaci, ktorí tu s nimi zdieľajú posledné chvíle na pôde školy, sa v septembri opäť usadia na svoje miesta a rozbehnú sa k cieľu, ktorý deviataci dnes dosiahli. Želáme im veľa šťastia všade tam, kam sa rozhodnú ísť a tým, na ktorých čakajú prázdniny, želáme, nech si ich užijú tak, aby sa zdraví a odpočinutí vrátili plniť svoje školské povinnosti.      

               Aj v posledný deň školského roka nás škola privítala vo svojom vnútri, lebo počasie sa neumúdrilo a zmoknúť sa nám nechcelo. Žiaci sa s nami rozlúčili v triede, kde im boli odovzdané vysvedčenia a vecné ceny za vzorný prospech, dochádzku, správanie a reprezentáciu školy. Slávnostný príhovor mal p. riaditeľ Ing. R. Smaržík, v ktorom poďakoval všetkým učiteľom za ich obetavú prácu a snahu počas školského roka a blahoželal žiakom k úspechom, ktoré dosiahli v škole, v športe a ďalších oblastiach. Zaželal im príjemné prázdniny a kolegom zaslúženú dovolenku, aby načerpali nové sily do ďalšieho školského roka. Potom slovo dostala triedna učiteľka končiacich deviatakov, aby sa v ich mene poďakovala a rozlúčila s učiteľským zborom a spolužiakmi.  

     Bábkové divadlo Košice

     Dobrodružná cesta autobusom do nášho krajského mesta dopadla dobre. Prehliadka košickej pešej zóny a bábkové divadielko urobili na deti veľký dojem. Deti si rozšírili svoju slovnú zásobu a osvojili formy spoločenského správania v divadle. Pozreli si rozprávku O neposlušných kozliatkach, z ktorej si môžu zobrať ponaučenie. 

      

     Deň otcov

     Každé dieťa by si malo vážiť oboch rodičov, pretože obaja sa zaslúžili o to, aby žilo na tomto svete. Pripomenuli sme si Deň matiek a stretli sme sa, aby sme sa jednoduchým darčekom poďakovali aj ockom. Deti vyrobili srdiečko z prírodných materiálov, potom sa venovali ďalšej obľúbenej činnosti našich tatov - športu - a nakoniec sme si všetci dobre zajedli. A pretože ockovia nepohrdnú sladkosťou po dobrom obede, aj my sme si zamaškrtili. A chutilo nám!

     Organizátori akcie: Mgr. M. Hrindová, J. Treľová

      

     Vyhodnotenie účasti žiakov na Kultúrnych a športových slávnostiach vo Veľkých Kapušanoch dňa 13.06.2013

     Žiaci našej školy sa zúčastnili Kultúrnych a športových slávností vo Veľkých Kapušanoch v rámci špeciálnych základných škôl nášho regiónu. Zapojili sa do futbalového turnaja, ktorý sa konal na mestskom futbalovom štadióne. Úroveň zápasov bola veľmi vyrovnaná a primeraná mentálnym schopnostiam žiakov. Naše družstvo dosiahlo dobré výsledky, avšak veľa vyložených gólových príležitostí nevyužili, preto v celkovom poradí skončili na 3. mieste.

               Školu reprezentovali títo žiaci: Igor Bogár a Miroslav Kocaj (9. ročník), Kevin Kapura, Kevin Tolyog, Jozef Kapura, Milan Horváth, Jozef Kocaj (8. ročník), Dušan Tolyog (7. ročník), Erik Bogár, Adrián Kocaj (5. ročník).

     Pedagogický dozor: Mgr. J. Brinda

      

     Z klenotnice ľudovej hudby

     Už tradičná súťaž, v ktorej si žiaci našej školy vyspievali obdiv a uznanie za výkony, akými sa prezentovali pred svojimi spolužiakmi. Spievali sólovo, vo dvojiciach, po skupinách, ale aj celé triedy. Naozaj netradičné poňatie ľudových piesní, napr. v podaní žiakov 6.A, vyvolalo na tvárach spolužiakov úsmev a salvu potlesku. Trochu nás mrzelo, že veľa detí - spevákov malo zdravotné problémy (boľavé hrdlo, tak časté nepríjemné ochorenie posledných dní). Pomohli im všetci, malí, veľkí, učitelia, spolužiaci, kamaráti. Najkrajšie na súťaži bolo, že všetci odchádzali s úsmevom a s vedomím, že slovenská klenotnica ľudových piesní má stále čo ponúknuť.

      

      

     Zodpovední za akciu: Mgr. K. Vysokaiová, Mgr. Ľ. Ceľuchová

      

     Poštárka Bardejov

               Konečne sme na výlete! Prvý výlet v tomto školskom roku nás zaviedol do ďalekého Bardejova, kde sme navštívili saleziánske pastoračné centrum Poštárka. Privítali nás učitelia, žiaci, pán riaditeľ a saleziánsky kňaz v jednej osobe a veľmi milá a obetavá sr. Atanázia Holubová, ktorí nás previedli celým centrom a prezentovali život spojený s Rómami a Bohom. Sr. Atanázia nám prezradila, že jej otec bol kováč a ona sama pochádza z rómskej rodiny. Svojím životom v spojení s Bohom odovzdáva deťom Božiu lásku.

               Veľmi nás zaujala myšlienka celého projektu, v ktorom sa povolaní ľudia cez náboženský pohľad na svet pokúšajú zmeniť myslenie rómskych ľudí zo slabého sociálneho prostredia. V priestoroch školy, kde sú triedy s malými žiačikmi stratené v starej budove ako dedinky v kopcoch divokého kraja, je útulne. Z každého kúta sála príjemná atmosféra bez stresu a zhonu aj napriek tomu, že žiačikovia svoj temperament v sebe nezaprú. Privítali nás s úsmevom ako starých priateľov, ktorých dlho nevideli, čo nás veľmi milo prekvapilo. Zaujalo nás aj osadenstvo učiteľského zboru, kde okrem pána riaditeľa - farára učili dvaja mladučkí učitelia a jeden skúsený starý harcovník, "majster počítačových kúzel". Aj panie učiteľky, s ktorými sme sa stretli, boli veľmi milé. Každej z nich pomáha rómska asistentka, ktorá napomáha pri vyučovaní pedagógovi, v dôsledku čoho si musela doplniť patričné vzdelanie. Každý rómsky asistent, s ktorým sme sa v pastoračnom centre stretli, vzdelanie má alebo v súčasnosti študuje. Saleziáni ukázali Rómom, že aj oni vedia nájsť uplatnenie v oblasti pedagogiky a k tomu ich vedú nielen počas vyučovania v škole, ale aj každodennými kázňami v miestnom kostole zasvätenom Zefirínovi, ktorý sa stal prvým rómskym kňazom.    

     Poštárka BJ Poštárka

     Žabia princezná

     Opäť nás navštívili herci, tentoraz s rozprávkovou hrou o žabej princeznej. 

      

     Turnaj v prehadzovanej

     Dňa 04.06.2013 zorganizovala Špeciálna základná škola internátna v Michalovciach turnaj pre žiakov špeciálnych základných škôl. Zúčastnili sa družstvá z troch škôl. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov:

     M. Kocaj (9. ročník), K. Kocajová (9. ročník), E. Kocajová (9. ročník),    E. Kapurová (9. ročník), K. Kapura (8. ročník), K. Tolyog (8. ročník), E. Bogár (5. ročník), Z. Kapurová (7. ročník).

     Po urputných zápasoch sme si odniesli pekné II. miesto. P. učiteľ Mgr. Ján Brinda, ktorý žiakov pripravoval a zároveň sprevádzal ako pedagogický dozor, zhodnotil akciu po organizačnej aj hernej stránke ako veľmi vydarenú. Okrem diplomov si žiaci odniesli suvenír - tričká s logom podujatia "Zober loptu, nie drogy".

     Tento turnaj sa uskutočnil pod patronátom odborového zväzu.

     Zodpovedný za akciu: Mgr. Ján Brinda

      

     MDD v našej škole

     Deň pred 1. júnom, ktorý toho roku pripadol na sobotu, učitelia našej školy pripravili pre svojich zverencov oslavu ich sviatku. Na začiatku oslavy sme si vysvetlili, prečo sa Medzinárodný deň detí oslavuje na celom svete. Žiaci si uvedomili, že práva dieťaťa by mali byť rešpektované v každej krajine a v každej rodine a za tú možnosť by mali byť vďačné dospelým, ktorí sa o nich starajú.

               Pokračovanie už bolo veselé, plné súťaží, hier a radosti s nimi spojenej. Súťažili o kráľa a kráľovnú Dňa detí v týchto súťažiach: lovenie chrumiek z vody, ukladanie rozhádzaných zápaliek do krabičky so zaviazanými očami, hod stolnotenisovou loptičkou do vedra, lietanie na metle, slalom po štyroch, hra - kolky. prenášanie stolnotenisovej loptičky špilkami, skladanie komína z kociek. Za splnené úlohy si deti zbierali náramky a kto ich získal najviac, stal sa kráľom a kráľovnou MDD. 

               Súťaže boli pre nich veľmi zaujímavé, motivovali k výkonom, ktoré samotných učiteľov prekvapili, lebo hádali úplne iný výsledok a víťaza, než aká bola skutočnosť. Mnohí prekvapili nás a aj sami seba svojou šikovnosťou, obratnosťou, zručnosťou, rýchlosťou a umom. Do niektorých súťaží sa zapojili aj učitelia, lebo si chceli jednotlivé disciplíny vyskúšať a zasúťažiť si medzi sebou. Deň sa vydaril, čo dokazujú snímky vo fotoalbume. 

     Organizátori akcie: Mgr. J. Ihnátová, Mgr. Vysokaiová K.

      

     Nohejbalový turnaj žiakov

     Dňa 22.05.2013 sa uskutočnil nohejbalový turnaj žiakov 5. – 9. ročníka našej školy. Hralo sa na školskom volejbalovom ihrisku. Boli vytvorené tri družstvá zo žiakov – chlapcov, prítomných na vyučovaní v príslušný deň. Družstvá boli vytvorené z 3 alebo 4 hráčov.

     Hralo sa na dva víťazné sety so ziskom 10 bodov v každom sete s rozdielom minimálne 2 body. Ihrisko si opäť žiaci s učiteľom museli vyčistiť, upraviť a označiť jeho rozmery vápnom. Úroveň hry v jednotlivých setoch bola veľmi dobrá, čoho dôkazom sú aj vyrovnané počty bodov v jednotlivých setoch. Hráči, ktorí vynikajú aj v iných športoch, preukázali veľmi dobré orientačné a nohejbalové schopnosti aj v tejto hre. Rušivé momenty sa nevyskytli, správanie žiakov bolo disciplinované.

     Výsledky zápasov:

     9. roč. : 8. roč.                        (0 : 2)              (12 : 14 ;   7 : 10)

     9. roč. : 7. roč.                        (2 : 1)              (  5 : 10 ; 17 : 15 ; 12 : 10)

     8. roč. : 7. roč.                        (2 : 4)              (11 :  9 ; 10 :   6)

     Celkové poradie zápasov:

     1. miesto: družstvo 8. ročníka (Kevin Kapura, Emanuel Bogár)
     2. miesto: družstvo 9. ročníka (Miroslav Kocaj, Jozef Kapura (8. roč.), Milan Horváth (8. roč.)
     3. miesto: družstvo 7. ročníka (Dušan Tolyog, Michal Kocaj, Erik Bogár (5. roč.), Jaroslav Milenky (5. roč.)

      

     Vyhlásenie najlepších hráčov:

     Miroslav Kocaj (9. roč.)

     Organizátor súťaže: Mgr. Ján Brinda

      

     Školská súťaž v prehadzovanej žiakov

     Dňa 20.05.2013 sa uskutočnila školská súťaž medzi triedami žiakov 5. – 9. ročníka v prehadzovanej.

     Hralo sa na antukovom volejbalovom školskom ihrisku. Ihrisko si žiaci za spolupráce učiteľa telesnej výchovy Mgr. J. Brindu najprv museli pripraviť (odburiniť, vyhrabať, rozmetať, vyznačiť čiary), za čo si zaslúžia veľké poďakovanie.

     Súťaž prebiehala za výborného slnečného počasia za prítomnosti aj ostatných učiteľov ŠZŠ.

      

     Zloženie družstiev:

     1. družstvo – 7. ročník:

     Dušan Tolyog, Michal Kocaj, Zdenka Kapurová, Iveta Kudráčová (6. roč.), Erik Bogár (5. roč.), Jaroslav Milenky (5. roč.)

     1. družstvo – 8. ročník:

     Jozef Kapura, Kevin Kapura, Kevin Tolyog, Milan Horváth, Angelika Hoľanová (6. roč.), Pamela Kocajová (5. roč.)

     1. družstvo – 9. ročník:

     Miroslav Kocaj, Igor Bogár, Erika Kocajová, Klaudia Kocajová, Emília Kapurová, Klaudio Hoľan (6. roč.)

     Hralo sa systémom každý s každým na 2 víťazné sety. V každom sete sa hralo do 10 bodov s rozdielom minimálne 2 bodov. Úroveň hry v jednotlivých setoch mala výbornú úroveň a značné zapálenie, najmä zo strany chlapcov. Osobitne všetci chlapci preukázali veľmi dobrú pohybovú schopnosť, orientáciu sa v hre a dostatočnú zručnosť pri chytaní a hádzaní lopty.

     Výsledky zápasov:

     8. roč. : 7. roč.            2 : 0     (11 : 9 ; 10 : 8)

     8. roč. :  9. roč.           2 : 0     (10 : 4 ; 10 : 4)

     9. roč. :  7. roč.           2 : 1     (10 : 3 ; 3 : 10 ; 10 : 8)

     Celkové poradie súťaže:

     1. miesto: družstvo 8. ročníka (Jozef Kapura, Kevin Kapura, Kevin Tolyog, Milan Horváth, Angelika Hoľanová (6. roč.), Pamela Kocajová (5. roč.))
     2. miesto: družstvo 9. ročníka
     3. miesto: družstvo 7. ročníka

     Po skončení súťaže učiteľ telesnej výchovy Mgr. J. Brinda vybral 10 žiakov (hráčov) – 5 chlapcov, 5 dievčat, ktorí dňa 04.06.2013 budú reprezentovať školu na súťaži organizovanej ŠZŠI Michalovce.

     Vyhlásenie najlepších hráčov:

     Miroslav Kocaj (9. roč.), Erika Kocajová (9. roč.)

     Organizátor súťaže: Mgr. Ján Brinda

      

     Stolnotenisový turnaj vo Veľkých Kapušanoch

     Špeciálna základná škola s MŠ vo Veľkých Kapušanoch zorganizovala stolnotenisový turnaj, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy - Erik Bogár - 5.A, Kevin Kapura - 8.A, Emília Kapurová - 9.A. Turnaj sa konal dňa 14.05.2013 v stolnotenisovej herni na Sídlisku P.O.Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Naši žiaci sa svedomito pripravovali niekoľko týždňov a výsledkom ich snaženia je 1. miesto družstiev, v súťaži jednotlivcov získal 2. miesto Kevin Kapura, 3. miesto Erik Bogár a 2. miesto Emília Kapurová. Z víťazstva sa všetci veľmi tešíme. Športovci boli odmenení vecnými cenami, diplomom a priniesli si domov víťazný pohár. 

     Žiakov na súťaž pripravoval Mgr. J. Brinda.

      

     Deň matiek

     Deň matiek sa od roku 1989 na Slovensku každoročne oslavuje druhú májovú nedeľu. Žiaci našej školy sa pri tejto príležitosti stretli v piatok (10.05.) v škole, aby si pripomenuli úlohu matky v ich živote, rodine a spoločnosti. Vlastnoručne vyrobili pozdravy a darčeky, ktoré chceli venovať svojim mamám. Mohli si vybrať z niekoľkých námetov, ktoré pripravili panie učiteľky. Najprv vyrobili farebné pozdravy s venovaním. Potom ozdobili sadrové odliatky srdiečok, ktoré zabalili do darčekovej fólie. Takto pripravené pozornosti odniesli domov a venovali ich mamám, ktoré najviac ľúbia. Dôkazom ich snaženia sú obrázky z akcie, ktoré si môžete pozrieť v našej fotogalérii.    

     Organizátorka podujatia: Mgr. Janka Ihnátová

      

     Futbalový turnaj žiakov a žiačok našej školy

     Dňa 10.05.2013 sa uskutočnil plánovaný futbalový turnaj žiakov našej školy medzi triedami. Družstvo žiakov bolo vytvorené zo 4 žiakov + 1 brankár. Družstvo triedy mohlo byť vytvorené aj z mixu (chlapci + dievčatá).

     Hralo sa systémom každý s každým po 2 x 20 minút na hádzanárskom antukovom ihrisku pri škole. Úroveň hry bola veľmi dobrá, chlapci preukázali dobrú pohybovú a technickú zdatnosť. Nedostatkom turnaja bola snaha žiakov svoje výkony viac individualizovať. Chýbalo im kolektívne poňatie hry, akou futbal je.

     Boli vytvorené tri družstvá žiakov tried, a to: 9. ročník, 8. ročník, 5. ročník.

     Výsledky zápasov:

     9. roč. : 5. roč.                        (7 : 2)

     8. roč. : 9. roč.                        (6 : 3)

     8. roč. : 5. roč.                        (5 : 4) – na pokutové kopy

     Celkové poradie zápasov:

     1. miesto: družstvo 8. ročníka (Kevin Kapura, Kevin Tolyog, Jozef Kapura, Jozef Kocaj)
     2. miesto: družstvo 9. ročníka
     3. miesto: družstvo 5. ročníka

      

     Vyhlásenie najlepších hráčov:

     Miroslav Kocaj (9. roč.), Kevin Kapura (8. roč.)

     Organizátor turnaja: Mgr. Ján Brinda

      

     Ľahkoatletický deň

     Dňa 09.05.2013 sa uskutočnili ľahkoatletické súťaže na školských ihriskách pri škole. Jednotlivé výsledky súťažiacich a celkovú úroveň zhodnotil učiteľ telesnej výchovy p. Mgr. J. Brinda ako veľmi dobré. Ako to už býva zvykom, naši žiaci, najmä chlapci s učiteľom telesnej výchovy Mgr. J. Brindom, si museli jednotlivé športoviská najprv vlastnoručne pripraviť (odburiniť, vyhrabať, označiť).

     VÝSLEDKY NAJLEPŠÍCH ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNACH:

     Hod granátom – do diaľky (chlapci)

     1. miesto:            Miroslav Kocaj           (9. roč.)                                   37,0 m
     2. miesto:            Kevin Kapura            (8. roč.)                                   34,5 m
     3. miesto:            Dušan Tolyog           (7. roč.)                                   33,5 m
     4. miesto:            Jozef Kapura            (8. roč.)                                   33,0 m
     5. miesto:            Igor Bogár               (9. roč.)                                   32,5 m
     6. miesto:            Dušan Tancoš          (7. roč.)                                   32,5 m

      

     Hod plnou loptou na cieľ (chlapci)

     1. miesto:            Miroslav Kocaj           (9. roč.)                                  
     2. miesto:            Dušan Tancoš           (7. roč.)
     3. miesto:            Igor Bogár                (9. roč.)

      

     Skok do diaľky z rozbehu (chlapci)

     1. miesto:            Dušan Tolyog            (7. roč.)                                   370 cm
     2. miesto:            Miroslav Kocaj            (9. roč.)                                   359 cm
     3. miesto:            Kevin Kapura             (8. roč.)                                   349 cm
     4. miesto:            Dušan Tancoš            (7. roč.)                                   323 cm
     5. miesto:            Jozef Kapura              (8. roč.)                                   304 cm
     6. miesto:            Igor Bogár                 (9. roč.)                                   298 cm

      

     Hod kriketovou loptičkou do diaľky (dievčatá)

     1. miesto:            Zdena Kapurová        (7. roč.)                                   28,5 m
     2. miesto:            Emília Kapurová         (9. roč.)                                   27,5 m
     3. miesto:            Pamela Kocajová       (5. roč.)                                   25,0 m
     4. miesto:            Dominika Kicová        (5. roč.)                                   21,5 m
     5. miesto:            Zlatica Hoľanová       (5. roč.)                                   21,0 m
     6. miesto:            Lucia Hoľanová         (5. roč.)                                   15,5 m

      

     Hod granátom na cieľ (z 10 m) (dievčatá)

     1. miesto: Dušana Hoľanová                 (7. roč.)                                  
     2. miesto: Dominika Kicová                   (5. roč.)
     3. miesto: Zdena Kapurová                   (7. roč.)

      

     Vyhlásenie najlepšieho atléta:

     Miroslav Kocaj (9. roč.)

      

      

     Metodický deň

     Dňa 07.05.2013 sa naši učitelia zúčastnili metodického dńa, ktorý organizoval Obvodný úrad - odbor školstva Košice. Na základe ponúkaných aktivít sme si vybrali témy, ktoré nás zaujali: ŠZŠ Trebišov (čitateľská gramotnosť), ŠZŠ Pavlovce nad Uhom (využitie IKT v matematike), ŠZŠ Veľké Kapušany (canisterapia, arteterapia, dramatoterapia).

     http://szsvelkekapusany.edupage.org/album/?

      

     Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže

     "Špeciálna základná škola Mórica Beňovského vo Vrbovom  vyhlasuje Celoslovenský XIII. výtvarný salón znevýhodnených detí 2013" na tému SAFARI".

     Naše súťažné práce:  

     Zodpovedná: Mgr. Viera Smaržíková

      

     Majáles

     Na dedine je zvykom, že večer pred prvým májom chlapci stavajú frajerkám mája. Táto tradícia sa deje na našej škole už niekoľko rokov. Aj tohoročný majáles bol tak ako po iné roky plný hudby, tanca, spevu, zábavy a smiechu. Žiaci vyzdobili máj (brezu) farebnými "pantlikmi", ktorý potom v sprievode so spevom na perách vyniesli z triedy na chodbu, kde bude mať svoje miesto počas celého mesiaca. Zábava pokračovala majálesovým tancom, spevom, hrami a súťažami. Zábava deti oslovila a priblížila im ďalší zo starodávnych zemplínskych ľudových zvykov.

     Aj táto akcia poukazuje na to, že naša škola prispieva k zachovávaniu slovenských ľudových tradícií.

     Zodpovedné: Mgr. Janka Ihnátová, Mgr. Katarína Vysokaiová

      

     Boli sme sa pozrieť

     Dňa 28.04.2013 (nedeľa) o 10.30 hod. sa uskutočnilo hádzanárske stretnutie žien medzi mužstvami IUVENTA Michalovce a Duslo Šaľa v poradí druhé, na domácej pôde.

     Na tento zápas sa prišli pozrieť aj štyria žiaci ŠZŠ Trhovište za odmenu v športovej činnosti na základe výberu Mgr. J. Brindu, učiteľa telesnej výchovy na našej škole. Boli to: Kevin Kapura (8. roč.), Erik Bogár (5. roč.), Jaroslav Milenky (5. roč.), Marián Kapura (4. roč.).

     Účasť žiakov bola dobrovoľná. Akciu organizoval p. učiteľ ako súkromnú aktivitu v rámci svojho voľného času a aj všetky náklady spojené s cestovným hradil zo svojich osobných finančných prostriedkov. Účasť žiakov a celý plán akcie boli vopred prejednané a odsúhlasené rodičmi.

     Hádzanárske stretnutie sa uskutočnilo v športovej hale Chemkostav Aréna, kde bolo žiakom umožnené prežiť obrovskú radosť, šťastie a hodnotný športový zážitok, aký doteraz nezažili. Z celej atmosféry hádzanárskeho zápasu a víťazstva domáceho kolektívu im zostali nezabudnuteľné spomienky. Sľúbili si, že podobnú akciu si určite zopakujú.

     Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii našej školy alebo na oficiálnych stránkach hádzanárskeho klubu IUVENTA Michalovce.

     Deň Rómov

     Akcia, ktorej termín sme museli posunúť, sa konečne uskutočnila. A splnila svoj účel. Jej cieľom bolo poukázať na tradície, ktoré žiaci zdedili po svojich starých rodičoch. Dozvedeli sa čo to o dejinách Rómov, o tom, kde sú ich korene a aj o tom, prečo sa ich predkovia zaoberali remeslami tak typickými pre ich národ. Celú akciu sprevádzala temperamentná muzika trhovištských rómskych rodákov. Najstaršie dievčatá pod dohľadom p. učiteľky Mgr. V. Smaržíkovej, ktorá ich učí pracovné vyučovanie, upiekli typické rómske jedlo - marikľu a pečené zemiaky. Jedlo podávali spolu s malým občerstvením svojim spolužiakom. Zábava sa stupňovala, žiaci sa bavili tak, ako sú zvyknutí pri ich tancovačkách, kde preukazujú svoj nespútaný temperament a spevácke a tanečné schopnosti.  

     Zodpovedné: Mgr. Katarína Vysokaiová, Mgr. Janka Ihnátová

      

     Hviezdoslavov kubín

     Známa súťaž v prednese poézie a prózy prebehla aj na našej škole. Súťažili všetci žiaci všetkých tried vo dvoch kategóriách. Na I. mieste v kategórii mladších žiakov sa umiestnil Marián Kapura zo 4. ročníka, II. miesto obsadil Emil Kapura, 4. ročník a III. miesto získal žiak 2. ročníka s veľmi milou básňou a precíteným prednesom, Dušan Bogár. 

     V kategórií starších žiakov bolo umiestnenie nasledovné: I. miesto: Erik Bogár, 5. ročník, II. miesto: Kevin Kapura, 8. ročník, III. miesto: Klaudia Kocajová, 9. ročník. Po ukončení tejto súťaže musíme len skonštatovať, že záujem o súťaž sa z roka na rok zväčšuje a žiaci si pripravujú stále zaujímavejšie básne od súčasných aj starých známych autorov detskej literatúry.

     Organizátorka súťaže: Mgr. Viera Smaržíková

      

     Beseda s detským lekárom

     V apríli nás navštívil detský lekár MUDr. M. Berešik, ktorý sa stará o zdravie väčšiny našich žiakov. Jeho prednáška sa týkala protidrogovej výchovy, ale aj starostlivosti o zdravie žiakov a predchádzanie úrazom v škole aj mimo nej. Spolu so žiakmi si zopakovali pravidlá domácej liečby, užívania liekov a tiež im pripomenul, že úzko spolupracuje so školou a teda je potrebné dodržiavať liečebný poriadok. V besede sa zameral na dôležitosť dodržiavania hygieny tela, odevu, vlasov aj prostredia v škole a doma. Pánovi doktorovi môžeme za besedu len veľmi pekne poďakovať.

     Organizátorka besedy: Mgr. Katarína Vysokaiová

      

     Stolnotenisový turnaj

     Dňa 24.04.2013 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov o najlepšieho stolného tenistu/tku v školskom roku 2012/2013. Do turnaja sa zapojilo 14 chlapcov 4. - 9. rolčníka a 2 dievčatá.

     Cieľom turnaja bolo vybrať najlepších stolných tenistov/tky školy, ktorí budú našu školu reprezentovať na súťaži vo Veľkých Kapušanoch v máji 2013.

     Športovo zdatnejší a žiaci z vyšších ročníkov boli losovaním rozdelení do dvoch skupín (I., II.) a žiaci menej športovo schopní a z nižších ročníkov do III. skupiny.

     V každej skupine sa hralo systémom každý s každým na dva víťazné sety. Najlepší dvaja z každej skupiny postúpili do finále, kde si medzi sebou opäť zahrali každý s každým na dva víťazné sety.

     V tretej skupine sa poradie najlepších súťažiacich určilo podľa dosiahnutých výsledkov zo vzájomných zápasov medzi všetkými žiakmi.

     Úroveň turnaja bola veľmi dobrá, súťažiaci sa snažili dosahovať čo najlepšie výsledky. Z víťazstiev sa veľmi tešili, prežívali pocit šťastia a svojho športového úspechu.

     Pri organizácii turnaja vypomáhali učiteľky Hrindová, Treľová, Očenášová, ktoré prispeli k nerušenému priebehu turnaja.

     Výsledky turnaja:

     chlapci: 5. - 9. ročník - športovo zdatnejší:

               1. miesto: Erik BOGÁR          5.A

               2. miesto: Kevin KAPURA      8.A

               3. miesto: Kevin TOLYOG     8.A

               4. miesto: Klaudio HOĽAN     6.A

     chlapci: 4. - 8. ročník - športovo menej zdatní:

               1. miesto: Marián KAPURA    4.A

               2. miesto: Jozef KOCAJ        8.A

               3. miesto: Marián BOGÁR      6.A

     dievčatá: 5. - 9. ročník

               1. miesto: Emília KAPUROVÁ 9.A

               2. miesto: Dušana Hoľanová 7.A

     Jednotlivým súťažiacim na 1. - 3. mieste boli odovzdané diplomy a sladkosti z prostriedkov školy.

     Organizátor turnaja: Mgr. Ján Brinda

      

     Najšikovnejší chlapec, najšikovnejšie dievča

     Dňa 18.04.2013 sa dvaja žiaci 9. ročníka Miroslav Kocaj a Emília Kapurová zúčastnili súťaže, ktorú organizovala ŠZŠI v Michalovciach. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci zo špeciálnych základných škôl v Michalovciach, Veľkých Kapušanoch, Trebišove, Sobranciach a z Reedukačného domova v Bačkove.  Cieľom súťaže bolo predviesť zručnosti získané na hodinách pracovného vyučovania, rozvíjať estetické cítenie, podporovať súťaživosť žiakov a zvyšovať sebavedomie žiakov s MP. Miroslav obsadil 4. miesto a Emília 5. miesto. Účasť na tejto súťaži obohatila žiakov o ďalšie skúsenosti, mali možnosť porovnať svoje zručnosti s výkonmi rovesníkov z iných škôl.

     Pedagogický sprievod: Mgr. Janka Ihnátová

      

     7. apríl - Medzinárodný deň zdravia

     Pri príležitosti tohto dňa Mgr. Janka Ihnátová a Mgr. K. Vysokaiová pripravili akciu pod názvom Zdravá výživa. Začali sme prezentáciou o zdravej výžive (ovocie, zelenina, ryby a iné zdravé potraviny), ktorá by nemala chýbať v našom jedálničku. Vysvetlili sme žiakom, že tieto potraviny obsahujú vitamíny a látky potrebné pre stavbu tela a jeho funkciu.

               V ďalšej časti akcie mali deti nakresliť ovocie a zeleninu, ktorú majú najradšej. Potom nasledovala súťaž, 5 chlapcov a 5 dievčat malo podľa chuti zistiť, aké ovocie, zeleninu mu p. učiteľka vložila do úst. Všetci určili správne, čo jedli. Súťažilo sa so zaviazanými očami. 

             Na záver sme pokrájanú zeleninu a ovocie zjedli. Deti akcia zaujala a tešia sa na podobnú.

     Organizátorky akcie: Mgr. Janka Ihnátová, Mgr. Katarína Vysokaiová

      

     Apríl - Mesiac lesov a ďalšie významné dni v mesiaci

     Environmentálna výchova má vo vyučovaní na našej škole silné zastúpenie vo všetkých predmetoch. Táto nástenka je výstupným produktom žiakov 9. ročníka v predmete Slovenský jazyk. V rámci multimediálnej výchovy našli deviataci viacero zaujímostí, ktoré sa dostali na školskú nástenku. Viete, že:

     1.apríl - Medzinárodný deň vtáctva

     2. apríl - Deň narcisov (Liga proti rakovine)

     2. apríl - Medzinárodný deň detskej knihy

     7. apríl - Svetový deň zdravia

     8. apríl - Medzinárodný deň Rómov

     18. apríl - Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

     22. apríl - Deň zeme

     23. apríl - Svetový deň knihy a autorských práv

      30. apríl - Medzinárodný deň bez hluku

     Zodpovedná: Mgr. Janka Ihnátová

      

     Veľkonočný stolnotenisový turnaj

     27. marca 2013 sa uskutočnil Veľkonočný stolnotenisový turnaj medzi žiakmi ZŠsMŠ Trhovište a ŠZŠ Trhovište. Našu školu reprezentovalo 5 žiakov ročníkov 5. - 9., ktorých vybral učiteľ telesnej výchovy Mgr. Ján Brinda na základe ich doterajších výsledkov v tomto športe - Erik Bogár, Kevin Kapura, Jozef Kapura, Klaudio Hoľan, Kevin Tolyog.

          ZŠsMŠ Trhovište reprezentovali tiež piati žiaci, ktorých na súťaž pripravoval Mgr. Tibor Ješo, vedúci športového krúžku. 

     Organizátor súťaže: ZŠsMŠ Trhovište.

      

     Vlastivedná súťaž

     Dňa 26. marca 2013 sa na našej škole konala vedomostná súťaž z predmetu Vlastiveda. Súťažili žiaci 5. a 6. ročníka. Otázky boli pripravené z učiva za I. polrok v oboch ročníkoch. Podporiť ich boli žiaci z vyšších ročníkov. Súťaž preverila vedomosti tak súťažiacich, ako aj prizerajúcich, ktorí pomáhali zodpovedať nesprávnu alebo neúplnú odpoveď. Porota bola prísna, ale spravodlivá. Zvíťazilo družstvo 5. ročníka (E. Bogár, J. Milenky, A. Kocaj). Súťažiaci boli odmenení sladkými aj vecnými cenami. 

     Súťaž pripravili vyučujúce vlastivedy Mgr. Katarína Vysokaiová, Mgr. Janka Ihnátová.

      

     Veľká noc v škole

     Aj keď sa tešíme na šibačku, šunku, klobásu a veľkonočných barančekov, za oknami ešte stále vládne zima. Nás to však nezastavilo. Jar na nás dýcha aspoň z okien  školy, násteniek  a výzdoby tried. Však ona raz príde!

     28. marec - Deň učiteľov!

     Takto sme si pripomenuli narodenie Jána Amosa Komenského, veľkého učiteľa národov, aj prácu všetkých učiteľov. Žiaci pripravili na chodbe našej školy milé prekvapenie. Nástenka je zhotovená z ich prác, z ich dielne pochádzajú aj pozdravy, ktorými obdarovali učiteľov. Inšpiráciu získali pri práci s internetom.    

      

     Marec - mesiac knihy, MDŽ, Deň učiteľov

                V mesiaci marci je viac významných dní, ktoré si každoročne pripomíname.

     - Mesiac knihy, kedy žiaci môžu pracovať s knihou podľa ich výberu zo školskej knižnice.

     - Medzinárodný deň žien - ide o sviatok uznávaný na celom svete. Chlapci pripravili pre svoje spolužiačky a všetky ženy v kolektíve malé pozornosti.   

     - 22. marec je Dňom vody. Žiaci sú vedení k šetreniu vody v škole. Aktívne sa zúčastnili besedy o ochrane vody v ich blízkom okolí - vodné toky, studne, rieka Ondava.  

     Pripravili: Mgr. J. Ihnátová, Mgr. K. Vysokaiová

      

     Keď končia fašiangy

     Fašiangy sme ukončili tradične poriadnou fašiangovou zábavou s karnevalom. Zabávali sa nielen žiaci, ale aj učitelia. Deti si akciu užili. Zábava bola v plnom prúde počas celého jej trvania. Učitelia pripravili pre žiakov obed, na ktorom si veľmi pochutili. Po obede zábava pokračovala ďalej, žiaci sa cítili tak dobre, že nechceli, aby sa fašiangové šantenie ukončilo. Dôkaz o tom, že akcia bola vydarená, svedčí fakt, že dodnes na ňu spomínajú a už teraz plánujú, ako sa vybláznia na budúci rok.

     Organizátori akcie: učitelia ŠZŠ Trhovište

      

     Ach tá láska

     Netradičný názov predstavenia divadelníkov zo Spišskej Novej Vsi očaril malých aj veľkých divákov. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo. Zaujímavé bolo najmä to, že herci komunikovali a spolupracovali s obecenstvom a zapojili deti do predstavenia. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s divadelníkmi.

      

     Vianočná besiedka

     Stalo sa už tradíciou, že na našej škole sa každoročne stretávajú učitelia, žiaci a rodičia na vianočnom predstavení, kde účinkujú žiaci všetkých ročníkov - počínajúc prípravným a končiac najstaršími deviatakmi. Tohoročné predstavenie bolo zvláštne tým, že niektorí učitelia a triedy spojili svoje úsilie, aby vytvorili pásmo ľudových tradícií v čase Vianoc. Žiaci si tak sami zažili čaro koledníkov, ktorí chodievali na Vianoce po dedinách koledovať. Každá trieda pripravila pekné vianočné pásmo s množstvom piesní, kolied, vinšov, želaní a prianí do Nového roka. Odmenou pre všetkých účinkujúcich bol obrovský potlesk divákov - rodičov a rodinných príslušníkov. Prítomným sa predstavenie veľmi páčilo a vyjadrili poďakovanie učiteľom ktorí program spolu so žiakmi pripravili. Vystúpenia sa zúčastnilo aj vedenie školy, ktoré tiež poďakovalo všetkým za príjemný zážitok z predstavenia.

     Zodpovední: všetci učitelia ŠZŠ Trhovište

      

     Zima v škole

     Aj keď vonku nič nenasvedčovalo tomu, že sa blížia Vianoce, nezaháľali sme a pripravovali sa na ne. Okná zmenili výzdobu, rovnako aj vchodové dvere a interiér našej školy. Po chodbách školy rozvoniavala škorica a vanilka z vianočného pečiva, triedy zdobila vianočná výzdoba, žiaci nacvičovali program na vianočnú besiedku. Najviac sa tešili na spoločné zdobenie školského vianočného stromčeka, na ktorý svojpomocne vyrobili ozdoby. Že sa stromček toho roku vydaril, svedčia fotografie z galérie.

      

     Princezná so zlatou hviezdou

     Ak poznáte starú českú rozprávku o princeznou so zlatou hviezdou na čele, zabudnite na ňu a zájdite s deťmi na predstavenie prešovského divadla. Nebudete ľutovať.

      

     Naša olympionička

     Dňa 10.10.2012 sa na našej škole uskutočnila beseda s účastníčkou XX. letnej olympiády v Londýne. Naša škola ako jediná v michalovskom okrese a druhá v košickom kraji mala tú česť porozprávať sa s Katarínou Berešovou. Maratónkyňa informovala žiakov a učiteľov o svojej športovej kariére a úspechoch v období predchádzajúcich 8 rokov v rôznych bežeckých atletických disciplínach. Na prezentácii použila rôzne fotografie, čím beseda bola zaujímavejšia.

               Osobitne informovala žiakov o svojej príprave - tréningoch - na letnú olympiádu v Londýne, cestovanie, bezprostredné zážitky priamo počas behu maratónu v uliciach Londýna.

               Žiakov a učiteľov beseda veľmi zaujala, bola pre nich poučná s tým, že bez tvrdého tréningu sa dobré športové výsledky nedajú dosiahnuť. Pýtali sa najmä na to, kto jej to všetko financuje (cestovanie, strava, ubytovanie, oblečenie, obuv ap.), ako sa stravuje (druhy jedál, koľkokrát ap.), aké druhy oblečenia a značky používa, ako a kde trénuje, koľko hodín denne/týždenne/mesačne, kto jej je trénerom, koľko hodín spí a ako sa stará o svoje zdravie pre športové výkony.

               Maratónkyňa sa podpísala do školskej kroniky a podpísala niektorým žiakom svoje fotografie s olympijským oblečením.

     Iniciátor besedy: Mgr. Ján Brinda

      

     Jeseň v škole

     Každé ročné obdobie má svoje čaro. Školský rok začína v jeseni, keď príroda mení svoj šat. Aj naša škola v tom čase ožíva, vracia sa do nej ruch, detský krik a školské povinnosti. Interiér školy sa odel do jesennej výzdoby, ktorá nám spríjemňuje chvíle strávené v škole. Môžete sa o tom presvedčiťvo fotogalérii.