• Oznam

     • Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy Trhovište oznamuje, že v dňoch 11.01.2021 - 15.01.2021 bude vzdelávanie prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU.

       

      Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy Trhovište oznamuje, že vzdelávanie DIŠTANČNOU FORMOU bude prebiehať aj naďalej v dňoch 18.01.2021 - 29.01.2021

       

      Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy Trhovište oznamuje, že vzdelávanie DIŠTANČNOU FORMOU bude prebiehať aj naďalej od 01.02.2021 do odvolania.

       

      Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy Trhovište oznamuje, že od 01.03.2021 obnovujeme prevádzku školy. Žiaci musia prísť v DOPROVODE S RODIČMI, ktorí budú mať negatívny test.

       

      Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy Trhovište oznamuje, že od 05.03.2021 bude vzdelávanie preniehať DIŠTANČNOU FORMOU. O zmenách vás budeme včas informovať.